Adatvédelmi szabályzat

Hatálybalépés dátuma: 2019. október. 1.

 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) azt foglalja magában, hogy az AMC Networks Central Europe Kft. (a továbbiakban: „AMC” vagy többesszám első személyben történő megfogalmazás) hogyan gyűjt személyes adatokat a felhasználótól (a továbbiakban: „Ön” vagy együttesen: „Felhasználók”), valamint azt, hogy milyen célokból és hogyan használja fel és osztja meg ezeket az adatokat. Jelen Szabályzat arról is tartalmaz információkat, hogy a Felhasználók milyen döntéseket hozhatnak az általunk gyűjtött személyes adatok vonatkozásában. Jelen Szabályzat azon weboldal, alkalmazás, szolgáltatás, nyereményjáték vagy promóció feltételeinek részét képezi, amelyet a Felhasználó használ vagy amelyben részt vesz.

 

A SZABÁLYZAT FŐ PONTJAI

 

 1. KI FELELŐS ADATAI KEZELÉSÉÉRT?

A felelős adatkezelő az AMC, vagyis a(z) AMC Networks Central Europe Kft. vállalat, melynek székhelye Budapest 1139, Lomb u. 21-25.  Adatvédelemmel kapcsolatos ügyekben a dpo@amcnetworks.com e-mail-címen léphet velünk kapcsolatba.

 

 1. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?

Ne adja meg személyes adatait, amennyiben még nem töltötte be 18. életévét. Kizárólag olyan adatokat gyűjtünk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy szolgáltatásainkhoz való hozzáférését, nyereményjátékokban vagy promóciókban történő részvételét, weboldalaink és közösségimédia-platformjaink stb. elérését kezeljük. A szükséges adatokat kifejezetten ekként jelöljük meg. Ha csatlakozik rendszereinkhez vagy hálózatainkhoz, vagy ezekhez hozzáférése van, automatikusan adatokat gyűjtünk az Ön által használt eszközökről is, valamint forrásainkkal történő interakcióiról. Olyan információkat is gyűjthetünk, amelyeket Ön nyilvánossá tett közösségi hálókon vagy egyéb platformokon keresztül, valamint anonim információkat is kezelhetünk, amelyek nem teszik lehetővé az Ön azonosítását.

 

 1. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az általunk gyűjtött adatokat főként arra használjuk fel, hogy a kért szolgáltatásokhoz való hozzáférését, nyereményjátékokon vagy promóciókban való részvételét kezeljük, továbbá termékeink és szolgáltatásaink általános promóciójához, illetve az ezekhez való hűség megteremtéséhez, annak felajánlásához, hogy igénybe vegye szolgáltatásainkat, részt vegyen nyereményjátékainkban vagy promócióinkban, valamint később ezek használatának vagy az ezekben való részvétel kezeléséhez, illetve az Ön érdeklődésébe tartozó közlemények küldéséhez.

 

 1. MIÉRT KEZELJÜK ADATAIT?

Személyes adatait az Önnel való kapcsolatunkra vonatkozó feltételek teljesítése céljából kezeljük: annak érdekében, hogy árukat vagy szolgáltatásokat biztosítsunk az Ön számára, beleértve a hűségklubot, vagy lehetővé tegyük promócióinkban való részvételét. Jogos érdekünkre hivatkozva kezelhetjük adatait szolgáltatásaink fejlesztése céljából is, anonimizálhatjuk az adatokat, illetve olyan személyre szabott információkat küldhetünk Önnek a kért szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek érdekelhetik Önt. Hozzájárulásával földrajzi helymeghatározási adatokat is kezelünk, valamint reklámtevékenységeket vezetünk be néhány tevékenységi ágazathoz kapcsolódóan. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

 1. HOGYAN KÖZÖLJÜK SZEMÉLYES ADATAIT? AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜL IS KÖZÖLJÜK ADATAIT?

Személyes adatait megbízható harmadik felekkel osztjuk meg olyan mértékben, amely tevékenységeink támogatásához és kezeléséhez szükséges, csupán járulékos vagy technikai célból, vagy azért, hogy kereskedelmi tájékoztatásunkat eljuttassunk az Ön részére. Személyes adatait leányvállalatokkal, kapcsolt vállalkozásokkal és vegyesvállalati partnerekkel is közöljük. Az adatokat vállalatunk vagy eszközeink eladásával vagy egyéb átruházásával kapcsolatban is közölhetjük. A szükséges mértékben megoszthatjuk az adatokat annak érdekében is, hogy teljesítsük a jogi követelményeket, védjük saját és mások jogait és tulajdonát, valamint fenntartsuk a biztonságot. Adatkezelési tevékenységeket az Európai Gazdasági Térség területén kívül is végrehajthatunk, főként az Egyesült Államokban, azonban az adatok védelme érdekében megtesszük az EU jogszabályok által megkövetelt lépéseket.

 

 1. HOGYAN GYAKOROLHATJA JOGAIT?

Személyes adataihoz való hozzáféréshez, személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez, azok használatának korlátozásához, továbbításához vagy kezelésük korlátozásához, illetve esetleges hozzájárulása visszavonásához való jogának gyakorlásához küldjön e-mailt az alábbi címre: dpo@amcnetworks.com- Kérhetjük Öntől személyazonosságának igazolását. Ön továbbá jogosult arra, hogy panaszt tegyen a helyi adatvédelmi hatóságnál.

 

 1. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ADATOKAT?

Addig, amíg Ön másként nem rendelkezik és meg vagyunk győződve azok helyességéről, amíg az a jelen Szabályzatban foglalt célok teljesítéséhez szükséges és/vagy ameddig az alkalmazandó jogszabály azt megköveteli.

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL

 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) azt foglalja magában, hogy az AMC Networks Central Europe Kft. (a továbbiakban: „AMC” vagy többesszám első személyben történő megfogalmazás) hogyan gyűjt személyes adatokat a felhasználótól (a továbbiakban „Ön” vagy együttesen: „Felhasználók”), valamint azt, hogy milyen célokból és hogyan használja fel és osztja meg ezeket az adatokat. Jelen Szabályzat arról is tartalmaz információkat, hogy a Felhasználók milyen döntéseket hozhatnak az általunk gyűjtött személyes adatok vonatkozásában. Jelen Szabályzat azon weboldal, alkalmazás, szolgáltatás, nyereményjáték vagy promóció feltételeinek részét képezi, amelyet a Felhasználó használ vagy amelyben részt vesz.

 

Jelen Szabályzat azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor a Felhasználók (i) regisztrálnak a Spektrum márkanév alatt futó mobil applikációba vagy bármely egyéb módon interakcióba lépnek bármely AMC alkalmazással, mobilalkalmazással,játékkal, nyereménysorsolással, termékkel, szolgáltatással, weboldallal vagy bármely más platformmal, ahol jelen Szabályzat elérhető, beleértve az olyan alkalmazásokat is, amelyeket harmadik felek oldalain vagy platformjain teszünk elérhetővé, amennyiben azokat az alkalmazás használatából kifolyólag osztjuk meg Önnel (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”), vagy (ii) az AMC által szervezett bármely nyereményjátékra és/vagy promócióra jelentkeznek (a továbbiakban együttesen: „Promóciók”). Jelen Szabályzat nem vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyeket a Szolgáltatásoktól vagy a Promóciókra való jelentkezésektől függetlenül gyűjtünk. Jelen Szabályzat érvényes attól függetlenül, hogy személyi számítógépen, mobil eszközön, játékkonzolon vagy egyéb berendezésen, illetve eszközön keresztül veszi igénybe a Szolgáltatásokat vagy jelentkezik a Promóciókra. Amennyiben nem fogadja el jelen Szabályzat feltételeit, kérjük, ne vegye igénybe a Szolgáltatásokat, illetve ne jelentkezzen a Promóciókra.

 

 1. KI FELELŐS ADATAI KEZELÉSÉÉRT?

 

Adatai kezelését az AMC (Adatkezelő) vállalat végzi. A vállalat elérhetőségeit az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Cégnév:

AMC Networks Central Europe Kft.

Székhely:

Budapest 1139, Lomb u 21-25

Bejegyzési ország:

Magyarország

Telefonszám:

+36 1 236 9100

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

EU Adatvédelmi tisztviselő

Calle Saturno 1 – Pozuelo de Alarcon

28224 Madrid – SPANYOLORSZÁG – dpo@amcnetworks.com

 

 1. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?

 

Törvényes képviselőik kifejezett felhatalmazása nélkül nem gyűjtünk adatokat a 18. (tizennyolcadik) életévüket be nem töltött Felhasználókról. Ezért kérjük, hogy kizárólag azok a felhasználók vegyék igénybe a Szolgáltatásokat és jelentkezzenek a Promóciókra, akik betöltötték 18. (tizennyolcadik) életévüket. Amennyiben tényleges tudomást szerzünk arról, hogy bármely Felhasználó 18 (tizennyolc) év alatti személy, és az illetékes képviselői nem adtak megfelelő felhatalmazást, azonnal törüljük a fiókjához kapcsolódó valamennyi információt.

 

A 18. (tizennyolcadik) életévüket betöltött Felhasználókról a személyes adatok alábbi típusait gyűjtjük:

 

A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL MEGADOTT ADATOK: Gyűjtjük az Ön által megadott személyes adatokat. Például egy Szolgáltatáshoz vagy Promócióra való jelentkezéshez szükséges felhasználói profilja létrehozása vagy szerkesztése során kérhetjük, hogy adja meg az alábbi személyes adatokat: név, e-mail-cím, telefonszám, fizikai cím, beleértve az irányítószámot is, az Ön által megadott jelszó és televíziószolgáltató. Profilja személyre szabásakor és a Szolgáltatások funkcióinak használatakor gyűjtjük az Ön által önkéntesen megadott adatokat, és kérhetünk opcionálisan megadható információkat is, amelyek elősegítik a Szolgáltatás igénybevételét, mint például profilkép és születésnap. Továbbá gyűjtjük az Ön által önkéntesen, a Szolgáltatáshoz tartozó bármely posztban, megjegyzésben vagy fórumon megadott információkat, beleértve a Szolgáltatás többi felhasználójának küldött személyes üzeneteit, és bármely egyéb, a Promócióra való jelentkezés során megadott információt. Amennyiben pedig e-mailt küld nekünk, gyűjtjük az e-mail-címével és az e-mail-üzenete teljes tartalmával kapcsolatos információkat, beleértve a csatolt fájlokat és egyéb információkat, amelyeket megoszt velünk.

 

AZ ÖN ESZKÖZEIRŐL AUTOMATIKUSAN GYŰJTÖTT ADATOK: Szolgáltatásaink igénybevételekor gyűjthetünk adatokat az Ön által, a Szolgáltatások elérésére használt eszközről, beleértve az alábbiakat: hardvermodell, operációs rendszer és verzió, IP-cím és egyéb egyedi eszközazonosítók (MAC), mobilhálózati információk, valamint az eszköz és a Szolgáltatásunk vagy Promócióink közötti interakcióval kapcsolatos információk. Arról is gyűjtünk adatokat, hogy hogyan használja Szolgáltatásainkat, beleértve a hozzáférési időt, a böngészőtípust és a nyelvet. Ezeket az adatokat felhasználhatjuk önmagukban vagy összesített formában statisztikai mérőszámként, de nem oly módon, hogy az lehetővé tegye az Ön személyes azonosítását. Ez az adattípus lehetővé teszi számunkra, hogy információt kapjunk arról, hogy az egyének milyen gyakran használják a Szolgáltatások vagy Promóciók egyes részeit, így elemezhetjük és fejleszthetjük azokat.  Ezen adatok gyűjtéséhez sütiket és adatgyűjtő jeleket használunk, illetve a későbbiekben egyéb hasonló technológiákat is alkalmazhatunk. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy hogyan kapunk és rögzítünk automatikusan adatokat a Szolgáltatásokkal vagy Promóciókkal történő interakciója során, tekintse át Süti Szabályzatunkat. Ez a szabályzat kizárólag azt foglalja magában, hogy vállalatunk hogyan használja a sütiket. Azonban Süti Szabályzatunkban talál információt arra vonatkozóan is, hogy hogyan ellenőrizheti harmadik felek sütihasználatát.

 

EGYÉB FORRÁSOKBÓL GYŰJTÖTT ADATOK: Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig gyűjthetünk személyes adatokat a Felhasználókról egyéb forrásokból is, például harmadik felek közösségi hálóiról és munkahelyi platformokról. Az ezen forrásokból gyűjtött személyes adatok a Felhasználó által az adott platform vonatkozásában választott adatvédelmi beállításoktól függenek, valamint a harmadik felek adatvédelmi szabályzataitól és gyakorlataitól, illetve az alkalmazandó jogszabályoktól. Ellenőrizze az Ön által használt platformokhoz tartozó szabályzatokat és adatvédelmi beállításokat. A jogszabályok által megengedett mértékig ellenőrizhetjük jogosultságát is. Az ezen platformokról gyűjtött személyes adatokat jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. Az alkalmazandó jogszabályoktól függően gyűjthetjük továbbá a Felhasználók nyilvánosan elérhető adatait, amennyiben az jogos érdekünk. Az ezen forrásokból gyűjtött adatok magukban foglalhatják a nevet, kapcsolatrendszereket, érdeklődési köröket, elérhetőségi adatokat és megjelenített tartalmakat, amelyeket jogszerűen felhasználhatunk, hogy segítséget nyújtsunk szakmai profilja létrehozásában.

 

HELYADATOK: Különböző adatokat gyűjthetünk tartózkodási helyéről, beleértve az általános adatokat, mint például az IP-címéhez tartozó város, állam és/vagy irányítószám, és amennyiben hozzájárul, specifikusabb helyadatokat is, amelyeket a Szolgáltatások vagy Promóciók eléréséhez használt mobil eszközök GPS-funkciója biztosít. Az ilyen helyadatokat a Szolgáltatások és Promóciók személyre szabására használhatjuk fel, beleértve az Önnek megjelenített reklámokat. Például, ha az Ön által megadott irányítószám szerint Ön Madridban lakik, a Szolgáltatásokat és Promóciókat oly módon szabhatjuk személyre, hogy azok Madriddal kapcsolatos információkat, funkciókat és hirdetéseket tartalmazzanak. Ennek érdekében helyadatait megoszthatjuk kapcsolt vállalkozásainkkal, megbízottainkkal, beszállítóinkkal vagy hirdetőinkkel. A mobil eszközökön keresztül elérhető helyadatok automatikus gyűjtésének ellenőrzésével kapcsolatos lehetőségekről jelen Szabályzat 6. pontja tartalmaz további információkat.

 

KÖZÖSSÉGIMÉDIA-HÁLÓZATOKRÓL ÉS EGYÉB HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ADATOK: Gyűjthetünk adatokat Önről, illetve a Szolgáltatások Ön által történő használatáról vagy Promóciókban való részvételéről harmadik felektől és forrásokból, mint például beszállítóink, beleértve az internetes tárhelyszolgáltatókat, elemzési szolgáltatókat vagy hirdetőket. Engedélyezheti számunkra az adataihoz való hozzáférést, beleértve a harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokból származó személyes adatokat, mint például a közösségimédia-hálózatok.  Például a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében előfordulhat, hogy össze kell kapcsolnia Facebook-fiókját a Szolgáltatásokkal, lehetővé téve számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk Facebook-fiókjából, mint például: ismerősök és kapcsolatok, profilkép, születési idő, nem, illetve egyéb, a profillal kapcsolatos adat és egyéb információ, amelyeket úgy állított be, hogy „mindenki” számára láthatók legyenek a Facebookon (vagy más hasonló, harmadik fél által működtetett platformon). A harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokból gyűjtött adatok a harmadik feleknél meghatározott fiók-/adatvédelmi beállításaitól és a harmadik felek adatvédelmi szabályzataitól függenek, tehát ügyeljen arra, hogy ellenőrizze ezeket a szabályzatokat és a preferenciáinak megfelelően módosítsa a beállításait. Amikor közösségimédia-hálózatokon vagy egyéb, harmadik felek által működtetett platformokon keresztül fér hozzá a Szolgáltatásokhoz vagy Promóciókhoz, engedélyezi az AMC számára, hogy ezeket az adatokat és tartalmakat a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően gyűjtse, tárolja és felhasználja. Ha egyesítjük vagy társítjuk a más forrásokból szerzett adatokat a Szolgáltatásokon vagy Promóciókon keresztül gyűjtött személyes adatokkal, az összevont adatokat jelen Szabályzatnak megfelelően személyes adatokként kezeljük.  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a harmadik felek által biztosított adatokra a harmadik felek adatvédelmi szabályzatai is vonatkozhatnak.

 

FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK: Ha a Szolgáltatásokon keresztül vásárol terméket vagy szolgáltatást, a harmadik fél pénzforgalmi adatfeldolgozóink gyűjtik a díjai feldolgozásához szükséges számlázási és pénzügyi adatokat. Ezek magukban foglalhatják postai címét, e-mail-címét és pénzügyi adatait. Az AMC nem gyűjti vagy tárolja pénzügyi adatait, mint például a hitelkártyaszámokat. Azonban az AMC harmadik fél fizetési adatfeldolgozói megrendelésének teljesítése érdekében megoszthatják velünk a vásárlásaival kapcsolatos nem pénzügyi adatokat, mint például az Ön nevét, szállítási címét és a vásárolt tételeket.

 

ÖSSZESÍTETT ÉS/VAGY ANONIM ADATOK: Bizonyos, Felhasználóktól gyűjtött adatokat összesíthetünk vagy anonimizálhatunk, így a Felhasználók személyesen nem azonosíthatók.

 

 

 

 1. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOKAT?

 

Személyes adatait az alábbi célokból használjuk fel:

 

 1. Az adott szolgáltatás vagy Promóció kezelése, amelyhez a Felhasználó az adatokat biztosította;
 2. A Felhasználó hozzáférése a jelenlegi vagy jövőbeli Szolgáltatásokhoz és Promóciókhoz;
 3. Kapcsolattartás a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal és/vagy Promóciókkal kapcsolatos tájékoztatás céljából (nem marketingcélú kommunikáció), beleértve az e-mailen, szöveges üzeneten, közösségi médián, levélen és telefonon keresztül történő kapcsolattartást;
 4. a Szolgáltatások biztosítása, fenntartása, védelme, fejlesztése és javítása érdekében, beleértve a statisztikai elemzés használatát a felhasználói élmény javítása céljából;
 5. az f) és g) alpontok alapján, a tőlünk és megbízható partnereinktől kapott tartalmak és hirdetések személyre szabásának céljából;
 6. az Ön jóváhagyásától függően annak céljából, hogy a Szolgáltatásainkkal és/vagy azokkal a Promóciókkal kapcsolatban, amelyekre jelentkezett, további információkat, lehetőségeket, promóciókat és funkciókat kínáljunk az Ön számára e-mailben, szöveges üzenetben vagy a közösségi médián keresztül
 7. feltéve, hogy személyes adatai gyűjtésekor beleegyezését adja, annak céljából, hogy a Szolgáltatásainkhoz és/vagy azokhoz a Promóciókhoz, amelyekre jelentkezett, nem kapcsolódó további információkat, lehetőségeket, promóciókat és funkciókat kínáljunk az Ön számára e-mailben, szöveges üzenetben vagy a közösségi médián keresztül; vagy ugyanilyen módon az alábbi iparágakban tevékenykedő partnereinktől vagy hirdetőinktől további információkat, lehetőségeket, promóciókat és funkciókat kínáljunk Önnek: ruházat, ékszerek, művészet és szórakoztatóipari díjak, szórakoztatóipar, szórakozás és trivia, filmek, szépség és szépségápolás, építési munkálatok és karbantartás, kereskedelmi és ipari nyomtatás, energiaipar, ipari termékek és gyártás, iroda- és létesítménykezelés, számítógépek és fogyasztói elektronika, étkezés és éjszakai élet, család és közösség, asztrológia és horoszkóp, okkult és paranormális jelenségek, könyvelés és könyvvizsgálat, vállalati pénzügyek, hitel és hitelnyújtás, támogatások, ösztöndíj és pénzügyi támogatás, befektetés, étel és élelmiszer, biotechnológia és gyógyszeripar, egészségügyi állapot és problémák, táplálkozás és étrend, hobbi és szabadidő, otthon és kert, doménnév és doménnév-regisztráció, internetszolgáltatási tervek, webdesign és -fejlesztés, munka és oktatás, hírek, média és kiadványok, események és ajándékok, ingatlan, sport és fitnesz, telefonálás, utazás és turizmus, járművek, ügyvédek és ügyvédi irodák; és
 8. az f) és g) pontokban felsorolt szektorokhoz kapcsolódó Szolgáltatásainkra vonatkozó személyre szabott reklámok megjelenítése céljából, amennyiben hozzájárul például a sütik használatához a Süti Szabályzatban leírtaknak megfelelően.

 

 1. MIÉRT KEZELJÜK ADATAIT?

 

Személyes adatai kezelésével elsődleges célunk a Felhasználó által kért adott Szolgáltatást vagy Promóciót szabályozó feltételek teljesítése. Továbbá, abban a konkrét esetben, amikor a Felhasználó regisztrált a hűségklubba, az AMC tájékoztatja őt a klubot érintő hírekről, tevékenységekről vagy promóciókról, amely tájékoztatást a Felhasználó a tagság kérésekor igényelt. Az AMC jogos érdeke továbbá elsőbbséget élvez meghatározott tevékenységek folytatásakor, beleértve, de nem kizárólag a statisztikai elemzések esetén történő segítségnyújtást a Szolgáltatások igénybevételéhez vagy a Promóciókra történő jelentkezéshez kapcsolódó minták elemzésében, valamint értesítések küldését tartalmakról, promóciókról, reklámtevékenységekről, amennyiben a felhasználó által igénybe vett Szolgáltatásokhoz vagy azokhoz a Promóciókhoz kapcsolódnak, amelyekben a felhasználó részt vesz. Az értesítések küldése magában foglalja a Felhasználó kereskedelmi profiljának kidolgozását annak érdekében, hogy a Felhasználó kizárólag a meghatározott ízlésének vagy érdeklődési körének megfelelő értesítéseket kapjon.

 

A Felhasználók hozzájárulásával kezeljük továbbá mobil eszközeiken keresztül gyűjtött földrajzi helymeghatározási adataikat a fenti 3. pont g) és h) alpontjai szerinti kereskedelmi tevékenységek folytatása céljából, beleértve a tartalmak profilalkotás céljából történő személyre szabását is. A Felhasználó akkor is hozzáférhet a Szolgáltatásokhoz és Promóciókhoz, amennyiben ehhez nem járul hozzá, illetve hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

 1. HOGYAN KÖZÖLJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

 

A Felhasználói személyes adatokat kizárólag az alábbiak szerint közöljük.

 

A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSA ALAPJÁN: A Felhasználók adatait akkor közöljük, amikor ezt kérik tőlünk vagy egyéb módon felhatalmazást adnak a közlésre. Hozzájárulás esetén főként a személyes adatokat – beleértve a kereskedelmi profilt is – közölhetjük partnereinkkel vagy együttműködő partnereinkkel a fenti 3. pont g) alpontjának megfelelően.

 

A CÉGCSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOKKAL: A 4. pontban részletezett célok elérése érdekében a Felhasználók adatait megoszthatjuk kapcsolt vállalkozásainkkal és leányvállalatainkkal, különösen a Mellékletben szereplő AMC társaságokkal.

 

MEGBÍZHATÓ PARTNEREKKEL: Adatait megoszthatjuk a média és szórakoztatás és/vagy adatkutatás területén tevékenykedő kapcsolt vállalkozásainkkal és leányvállalatainkkal, valamint ugyanezen iparágakhoz tartozó vegyesvállalati partnereinkkel adatainak a Szabályzat feltételei szerinti kezelése, elemzése vagy tárolása céljából vagy egyéb, a Szolgáltatások és Promóciók biztosításához szükséges célból.

 

MEGBÍZHATÓ HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL: Számos szolgáltatás és funkció – mint például internetes tárhelyszolgáltatás, műszaki karbantartás, tömeges e-mail-üzenetek küldése, futárszolgálat, marketingügynökségek stb. – teljesítéséhez harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe. Megoszthatjuk a Felhasználói adatokat ezen szolgáltatókkal, feltéve, hogy a jelen Szabályzatnak megfelelő titoktartási kötelezettséget vállalnak, valamint hogy a harmadik felek kizárólag vállalatunk megbízásából és instrukcióinak megfelelően használják fel az Ön adatait.

 

HARMADIK FELEK KÖZÖSSÉGI MÉDIÁRA MUTATÓ GOMBJAIVAL, WIDGETEKKEL ÉS EGYÉB BEÁGYAZOTT TARTALMAKON KERESZTÜL MEGOSZTOTT ADATOK: Néhány Szolgáltatásunk harmadik felek által szabályozott beágyazott tartalmat foglal magában olyan szolgáltatásokhoz, mint például a közösségi megosztás, megjegyzések írása és videó vagy képek megjelenítése. Amikor használja ezen szolgáltatásokat, azok adatokat gyűjthetnek Öntől és Önről, illetve a tartalommal való interakciójáról, beleértve az éppen látogatott weboldal URL-címét is. Erre a tevékenységre a harmadik fél hálózatának vagy szolgáltatásának adatvédelmi szabályzata, valamint az Ön ezekkel kapcsolatos beállításai vonatkoznak. Ne feledje, hogy interakció nélkül is nyomon követhetik tevékenységét, például sütik vagy más hasonló technológia alkalmazásával.  Amennyiben ez problémát jelent Önnek, győződjön meg arról, hogy Szolgáltatásaink használata előtt kijelentkezik ezekből a szolgáltatásokból.

 

A JOGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS, VALAMINT A FELHASZNÁLÓK, A VÁLLALATUNK ÉS MÁSOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN: Személyes adatait akkor közöljük harmadik felekkel, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a közlés szükséges (a) az alkalmazandó jogszabályoknak történő megfeleléshez vagy a számunkra kézbesített idézésekre, végzésekre vagy más hasonló intézkedésekre történő reagáláshoz, (b) jogaink és tulajdonunk, valamint a Felhasználók vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának védelme érdekében; vagy (c) saját vagy ügyfeleink és harmadik felek szolgáltatásainak és rendszereinek biztonsága érdekében.

 

A VÁLLALKOZÁS ÁTRUHÁZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN: Ha egy vállalati átalakulásról folytatunk tárgyalásokat vagy vállalati átalakulást valósítunk meg – mint például összeolvadás, egy másik vállalat által végrehajtott felvásárlás, átszervezés vagy eszközeink egészének vagy egy részének eladása –, ezen tranzakció során a Felhasználói adatok továbbíthatók az alkalmazandó adatvédelmi rendeletnek megfelelően.

 

ANONIMIZÁLT ADATOK ESETÉN: Megoszthatjuk vagy közölhetjük az anonimizált adatokat, illetve az olyan adatokat, amelyek egyébként nem alkalmasak az Ön azonosítására vagy amelyeket Ön nyilvánossá tesz, mint például az Ön felhasználói profiljának nyilvános adatai. Például létrehozhatunk adatokat a Szolgáltatások felhasználóiról anonimizálás révén, amely lehetetlenné teszi bármely fél számára az Ön egyedi azonosítását.  Jelen Szabályzat semmilyen módon nem korlátozza számunkra az anonim adatok felhasználását vagy közlését, és fenntartjuk a jogot arra, hogy ezen adatokat felhasználjuk, valamint partnereinkkel, hirdetőinkkel és belátásunk szerint egyéb harmadik felekkel közöljük.

 

NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSOK: ha Ön európai állampolgár, vegye figyelembe, hogy személyes adatai kezelése során személyes adatait az Európai Gazdasági Térség területén kívülre is továbbíthatjuk, beleértve az olyan országokat is, amelyek jelenleg nem biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét (főként az Egyesült Államok). Ezen adattovábbítások elősegítik a személyes adatok fentiekben meghatározott kezelését. Amikor ezekbe az országokba továbbítunk személyes adatokat, megfelelő garanciákat vezetünk be (mint például az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek) a vonatkozó jogi követelményeknek megfelelően. Az alkalmazott garanciákkal kapcsolatos további információkért, kérjük, lépjen kapcsolatban Adatvédelmi tisztviselőnkkel.

 

 1. HOGYAN GYAKOROLHATJA JOGAIT?

 

Az AMC fiókbeállítási eszközöket biztosít a Felhasználók számára, melyekkel kezelhetik adataikat.

 

JOGOK GYAKORLÁSA: Ezenkívül Ön minden esetben jogosult bizonyos, személyes adataival kapcsolatos jogok gyakorlására a helyi jogszabályoktól és az adatkezelés körülményeitől függően. Ezek a jogok az alábbiakat foglalják magukban:

 

 1. Hozzáférés az általunk kezelt személyes adataihoz;
 2. A téves vagy pontatlan személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének kérése;
 3. Személyes adatai törlésének kérése például olyan esetekben, amikor az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre azokat gyűjtötték;
 4. A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés korlátozásának kérése (például a személyes adat helyességére vonatkozó vizsgálat lefolytatásáig, amelyet az adat pontatlanságára vonatkozó bejelentés miatt végzünk);
 5. Személyes adataira vonatkozó adathordozhatóság kérése (vagyis bizonyos személyes adatok másolatának biztosítása tagolt formátumban, más szervezethez történő továbbítás céljából);
 6. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen olyan esetekben, amikor az adatkezelés alapja a jogos érdekünk. Ezekben az esetekben esetlegesen meg kell szüntetnünk a személyes adatok kezelését;
 7. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulások visszavonása; és
 8. Igény benyújtása a helyi adatvédelmi hatósághoz.

 

A Felhasználók személyazonosságuk igazolásával, vagyis személyi igazolványuk vagy egyéb, ezzel egyenértékű okiratuk másolatának a dpo@amcnetworks.com e-mail-címre vagy az AMC Networks Central Europe Kft., Budapest 1139, Lomb u 21-25 címre történő elküldésével gyakorolhatják ezen jogaikat.

 

SÜTIK. Elutasíthatja, hogy az érdeklődési körének megfelelő reklámanyagokat küldjünk Önnek. Reklámanyagainkkal és az elutasítás módjával kapcsolatos további információkért tekintse át Süti Szabályzatunkat. Lehetősége van a sütik letiltására is.  Süti Szabályzatunkban további információkat talál a sütikről, azok használatáról és a letiltási lehetőségekről.

 

KERESKEDELMI TÁJÉKOZTATÁS. Ön bármikor kérheti reklámcélú megkereséseink megszüntetését. Amikor promóciós tájékoztatást küldünk Önnek, jelezheti, hogy nem szeretne további promóciós tájékoztatást kapni tőlünk, és lehetősége van ezen tájékoztatás elutasítására; ezt a promóciós e-mailben kapott, leiratkozásra vonatkozó instrukciók követésével teheti meg, vagy lépjen velünk kapcsolatba közvetlenül a dpo@amcnetworks.com e-mail-címen. Annak ellenére, hogy jelezte felénk e-mail-marketinggel kapcsolatos preferenciáit, a továbbiakban is küldhetünk Önnek kapcsolati és/vagy ügyleti (nem marketing) e-mail-üzeneteket a Szolgáltatások és Promóciók vonatkozásában, beleértve például az adminisztratív megerősítéseket és a Szabályzatunk frissítésével kapcsolatos értesítéseket, amennyiben ily módon küldünk Önnek értesítéseket.

 

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZÁS Amennyiben mobil eszközről fér hozzá a Szolgáltatásokhoz vagy azon keresztül jelentkezik a Promóciókra, és nem szeretné, hogy az eszköze helykövetési adatokat küldjön nekünk, ne engedélyezze, hogy az eszköz megossza velünk ezeket az adatokat, vagy kapcsolja ki az eszköz GPS- vagy egyéb helykövetési funkcióját, amennyiben ez lehetséges. A GPS- vagy egyéb helykövetési funkció kikapcsolásának módjával kapcsolatos instrukciókat az eszköz gyártójának kell biztosítania. Ha korábban hozzájárult a helyadatai gyűjtéséhez, lehetősége van utólag bármikor megszüntetni az adatgyűjtést; ehhez változtassa meg a mobil eszközén megadott preferenciákat vagy az alkalmazások eszközökről való eltávolítására szolgáló standard eltávolítási folyamat lépéseinek követésével távolítsa el az alkalmazást mobil eszközéről.

 

 1. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ADATOKAT?

 

A Felhasználók személyes adatait (i) a Szolgáltatások és/vagy Promóciók érvényességének időtartama alatt, valamint azt követően (ii) a jogi vagy szabályozási megfelelőséghez vagy a jelen Szabályzatban foglalt célok eléréséhez szükséges ideig őrizzük meg. A vonatkozó megőrzési időszak meghatározásakor figyelembe vesszük a fenti célokat, valamint az Ön lakóhelye szerinti országban alkalmazott elévülési időt a jogi követelések előterjesztése és védelme vonatkozásában, valamint saját jogi és szabályozási kötelezettségeinket.

 

 1. EGYÉB KÉRDÉSEK

 

A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. Jelen Szabályzatot időről időre módosíthatjuk. A Szabályzat változtatásakor értesítjük Önt a frissített szabályzat közzétételével és a dokumentum elején található „Hatálybalépés dátumának” módosításával. Amennyiben a közzétett „Hatálybalépés dátuma” után veszi igénybe a Szolgáltatásokat vagy jelentkezik a Promóciókra, elfogadja jelen Szabályzat aktuális verzióját, beleértve a közzétett „Hatálybalépés dátuma” előtti változtatásokat is. Jelen Szabályzat lényeges módosításairól e-mailben is értesítjük Önt, és szükség esetén hozzájárulását kérjük. Arra biztatjuk, hogy mindig tekintse át a Szabályzatot, amikor igénybe veszi Szolgáltatásainkat vagy Promócióinkra jelentkezik, így naprakész információkkal rendelkezhet tájékoztatási gyakorlatainkról és az Ön számára elérhető választási lehetőségekről.

 

HARMADIK FELEK WEBOLDALAIRA MUTATÓ LINKEK. A Szolgáltatásokon keresztül elérhetők lehetnek harmadik felek weboldalaira mutató linkek. Az ilyen reklámokra és linkekre való kattintással átirányítjuk Önt egy harmadik fél weboldalára vagy alkalmazásához. Ezen weboldalak adatvédelmi gyakorlataiért vagy tartalmaiért nem tartozunk felelősséggel. Az ezeken a weboldalakon keresztül megadott személyes adatokra az adott weboldalak Adatvédelmi Szabályzatai vonatkoznak; jelen Szabályzat ezekre nem terjed ki. Arra biztatjuk, hogy olvassa el az Ön által látogatott, illetve használt minden weboldal és alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát. Jelen Szabályzat kizárólag a Szolgáltatásokon és Promóciókon keresztül, általunk gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, és nem terjed ki harmadik felek weboldalaira vagy alkalmazásaira. A harmadik felek adataihoz való hozzáférés a Szolgáltatásokon keresztül, valamint a Szolgáltatásokban található, más weboldalakra és webhelyekre mutató linkek az Ön kényelmét szolgálják, és nem jóváhagyásunkat fejezik ki ezen harmadik felekkel, termékeikkel, szolgáltatásaikkal, weboldalaikkal és webhelyeikkel, vagy a Szolgáltatásokon vagy a weboldalukon és webhelyeiken közzétett tartalmaikkal kapcsolatban.

 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK: Elkötelezettek vagyunk adatai biztonságának védelme iránt. Számos, ipari szabványnak megfelelő biztonsági technológiát és eljárást alkalmazunk annak érdekében, hogy védjük adatait a jogosulatlan hozzáférés, felhasználás vagy közzététel ellen. Ezek az intézkedések megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, és az általunk gyűjtött adatok érzékenységétől függően változhatnak.

 

EGYÉB JOGHATÓSÁGOK: Ön saját kezdeményezéséből dönt a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és/vagy a Promóciókra történő jelentkezés mellett, valamint köteles a helyi jogszabályok betartására amennyiben és amely mértékben azok alkalmazandók. Az AMC saját belátása szerint egészben vagy részben bármikor korlátozhatja a Szolgáltatás vagy a Promóció elérhetőségét bármely személy, földrajzi terület vagy joghatóság vonatkozásában. Adatvédelmi incidens esetén eljárást kezdeményezhet a magyar adatvédelmi tisztviselőnél (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, Fax: +3613911410) vagy bármely magyarországi, illetékességgel rendelkező helyi bíróságnál.